Oprawa Uroczystej Mszy Świętej i koncert

W najbliższą niedzielę w parafii pw. Św. Ludwika oprawę muzyczną uroczystej Mszy Świętej o godz. 12 wykona chór "Fletnia Pana". Bezpośrednio po liturgii odbędzie się koncert kolęd. Będzie to dobra okazja do wspomnień sprzed 35 laty.

Serdecznie zapraszamy.

Oto wspomnienie z koncertu kolęd w parafi pw. Św. Ludwika.